Nyhet_2

2018 - året da #trønderhockey fikk en ordentlig julegave?

24.12.2018

Det er nå Julaften 2018 og mange spør seg nok - fikk trøndersk hockey en julegave i 2018 i form av nye ishaller? Var dette året da politikerne faktisk prioriterte isidrettene? Hva betyr de politiske føringene som ble gitt rett før jul? Vel, vi skal forsøke å oppsummere våre tolkinger og tanker rundt dette.

 

Ishockeymiljøet, samt de andre skøyteidrettene har lenge sett et prekært behov for mer isflate i byen. Trondheim har jo stort sett konkurrert i jumboplass mtp tilrettelegging av idretter som krever ishall. Det er derfor forståelig at frustrasjonen mot politikerene til dels har vært stor i og med at mange andre idretter har blitt prioritert foran isidrettene i en årrekke. Men, man må ikke glemme at disse såkalte politikerene er ingen andre folk enn sånne som meg og deg. Deres jobb er å gjøre prioriteringer basert på de penger de har til rådighet. Og ikke minst hvor mye lån de har lov å ta opp. Det finnes nemlig regler for slikt. Denne jobben er ikke alltid så lett som den kan virke fra sidelinjen. Vi som har jobbet mest aktivt mot flere ishaller i Trondheim har i 2018 vært tydelig ovenfor politikerene at det nå er isidrettene som står for tur. I forrige valgperiode ble det lovet 15 nye idrettshaller og 20 nye kunstgress flater. I neste valgperiode må det loves 3 nye innendørs isflater! Vi har også igjennom denne nettsiden ishallitrondheim.no forsøkt å være tydelig ovenfor alle hockey- og isidrettsvenner - DETTE ER ET FELLES INITIATIV DER ALLE MÅ BISTÅ, MEN PÅ EN SAKELIG OG ORDENTLIG MÅTE. Det er sjelden sånn at det dukker opp ishaller her og der ved at en håndfull ildsjeler rasler med bjellene. Ishaller kommer til ved at politikeren skjønner at befolkningen har et behov. Politikerne jobber faktisk med å gjøre valg og prioriteringer som er det beste for befolkningen. Derfor er det viktig at alle venner av trøndersk hockey, kunstløp og kortbane fortsetter å påminne politikerne om behov for flere ishaller også i framtiden. Men glem ikke - politikeren er folk som deg og meg - så vær sakelig og ordentlig når dere tar kontakt med dem. Sutring og klaging vil ofte dra i feil retning dessverre. Trekk heller fram det positive med våre idretter, men vær tydelig på at behovet for flere ishaller er prekært for at våre idretter skal kunne blomstre.

 

Rett før jul så kom et politisk vedtak som kan ha stor positiv betydning for #trønderhockeyen og de andre isidrettene i lang framtid. I Formannskapet 4. desember så fremmet alle partiene et felles forslag på vedtak om flere ishaller i Trondheim. Dette ble enstemmig vedtatt. Det at vedtaket ble felles fremmet og ble enstemmig vedtatt gjorde oss som har jobbet mest aktivt med dette direkte rørt. At politikeren i denne saken valgte å høre på Idrettsrådet i Trondheims innspill og prioritere isidrettene varmte. Her er vår tolking av vedtaket:

- For første gang på mange år er det nå et politisk vedtak på at Rådmannen skal utrede utøking av flere ishaller i Trondheim

- Ishall med x antall isflater skal utredes som første byggetrinn på Tillertomta

- Ny ishall på Dalgård skal planlegges bygd så raskt som mulig ved siden av dagens ishall på Dalgård

- Rådmannen skal trekke inn idrettslag, særkreter og Idrettsrådet i Trondheim for å høre på behov fra idretten selv.

 

Trondheim kommune har allerede startet arbeidet, og STIHK vil allerede rett på nyåret innlede de første møtene med rådmannens stab. Vi gleder oss til et hektisk, men spennende 2019. Det vil helt sikkert bli både oppturer og nedturer, men det jobbes nå med en politisk vilje i ryggen.

 

Mange har kanskje fått med seg, bl.a. i Bystyremøtet 20. desember, at noen partier har satt av egne midler for utredning av ishall i sitt budsjett, mens andre ikke. Vår forståelse er at alle de større partiene ønsker å få utredet ishaller så raskt som mulig. Det er mest at taktiske grunner at man velger å implementere det forskjellig. Noen ønsker tydelig å vise at de bryr seg om isidrettene ved å sette av en egen pott for Dalgård i sitt budsjettforslag (applaus til dem), mens andre er mest opptatt av at jobben hentes fra en generell pengepott. Uansett, vi har tillitt til politikerene i de største partiene vil gi Rådmannen tilstrekkelig midler for å kunne gjøre en god utredning og planlegging for nye ishaller. Vi mener viljen er der, selv om taktikken er noe forskjellig mellom de ulike partiene. Vel, 2019 vil gi svar på om politikerne er tillitten verdig.

 

Så tilbake til spørsmålet i overskriften : 2018 - året da #trønderhockey fikk en ordentlig julegave? Vi har så langt ingen tegn som tyder annet enn at vi må svare JA på dette spørsmål! Ikke bare for #trønderhockey, men også for de andre isidrettene. Selv om dette initiativ er ledet av ishockeymiljøet vil det også komme de andre isidrettene til gode. Vår oppfatning er at politikeren har nå skjønt at det er ishockey og isidrettene som står for tur mtp prioritering. Derfor tror vi at om vi jobber sammen - og på en ryddig måte - at 2018 kan resultere i en dobling av antall innendørs isflater innen utlølpet av neste valgperiode (2019-2023). Dog, er ingen penger allokert enda, så 2019 vil nok bli et nytt viktig år.

 

Vi vil til slutt oppfordre alle hockey- og isidrettsvenner til å skryte til sine politikere ovenfor det vedtak og de føringer de nå har kommet med rett før jul i 2018. Neste fase blir som antydet over krevende for da kommer penger inn i bildet - det er derfor viktig at vi viser dem at de har gjort riktig valg.

 

Riktig God Jul alle sammen! 

IshalliTrondheim.no

Et initiativ fra STIHK

 

Disse sidene er ment å informere om STIHKs arbeid rundt planer om nye ishaller og tips til hvordan enkeltpersoner selv kan påvirke den politiske prosessen.

Følg oss på sosiale media:

Dobling av isflater innen 2023

 

 

Email: kontakt@ishallitrondheim.no