Treningsanlegg for isidretter på Tillertomta

Treningsanlegg for isidretter (Tillertomta)

 

NIHF Region Midt har jobbet fram behovsanalyse og skissert et anlegg for framtiden. Det vil bli 9999kvm tilrettelagt for ishockey og idrettsglede fra rekrutter - til junior - til  rekreasjon. Anlegget vil gi betydelig mer isflate i Trondheim sør og vil kunne tilrettelegge for at bredden i trøndersk ishockey skal kunne blomstre. Skissene er gjort i tett samarbeid med byggefirma Green Advisers, Norges Ishockeyforbund og NTNU SIAT. Utgangspunktet er bygd på Bugården ishall som fikk pris for årets idrettsbygg i 2018.


 Link til innspill finnes her

Image 05
Image 08
Image 02
Image 01
Image 03
Image 06
Image 06_000

Et moderne anlegg

 

Et nytt treningssenter for isidrettene må også kunne være et godt anlegg i 2030 og 2040. Leangen Arena er over 40år og brukes den dag i dag aktivt. Anlegget på Tillertomta vil bli et moderne treningsanlegg for å bringe trønderhockeyen tilbake på Norgeskartet for alvor. Anlegget vil med sine mange isflater og aktivitetsflater kunne tilby idrettsglede og folkehelse fra barndom til alderdom.

ishall Tiller (treningssenter for isidretter på Tillertomta, Trondheim)
Ishall i Trondheim
_FHA6585

3 aktivitetsflater for morgendagens atleter

 

Ishockey er en idrett som stiller store krav til å være idrettsatlet. Det betyr at en må også trene på styrke, spenst, smidighet, hurtighet, balanse, osv. Anlegget på Tillertomta vil ha én gymsal, et styrkerom og et aktivitetsrom for eksplosive og plyometriske øvelser.

Image 06_000
Skelleftea
Image 07_000

2 + 1/3 isflate

 

I og med dagens behov for 7+ isflater i Trondheim og optimalisering av drift bør anlegget inneholde minst 2.33 isflater. Dette for å optimalisere utnyttelse og være et attraktivt anlegg for nasjonale og internasjonale (junior + damer) mesterskap.

Off-ice - kølle & puck

Trondheim vil aldri få nok istid. Derfor kan man optimalisere trening av kølle & puck off-ice. Derimot må man tilpasse disse arealene for å kunne få til dette. Treningsanlegget på Tillertomta vil ha et slikt off-ice anlegg i enden på den ene isflaten.

Tillertomta og kommunens mulighetsstudie

Det har vært snakk om ishall på Tillertomta siden slutten av 80-tallet. Etter Lillehammer OL i 1994 var det meget konkrete planer sammen med Curlingforbundet. Da Idrettsrådets prioriteringsliste ble innført i 2007 lå "Ishall - trening Tiller" på 8. plass på listen. Tillertomta leies nå av Statens vegvesen i forbindelse med utbygging av E6 sør. Derimot så sier nå Statens vegvesen at E6 sør nok sannsynligvis er ferdigstilt allerede i februar 2019. En mulighetsstudie for Tillertomta har vært diskutert lenge, men er nå endelig under oppstart nå i høst 2018. Mulighetsstudien i Rådmannens budsjettforslag er planlagt å pågå over flere år. Per i dag er den politiske bestillingen på Tillertomta hva Bystyret definerte som som svar på interpellasjon FO 0053/17 : "I plan for idrett og fysisk aktivitet -2015-2020, med handlingsprogram for 2015-2020, vedtatt i april 2015 lyder vedtaket: Det vurderes anlagt en utendørs ishockeybane med kjøleanlegg på Tiller. Kommunen skal også vurdere om den kan bygges som hall. Det er viktig å samarbeide tett med idrettene som bruker isflatene i Trondheim slik at dette prosjektet blir realisert. Lengre sesonger og utvidet åpningstid på eksisterende isflater må avklares gjennom budsjettprosessen i høst."

I Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

2019-2022 uttaler Rådmannen "Idrettsanlegg på Tillertomta er planlagt og tomta regulert".  Finansiering av et idrettsanlegg på Tillertomta er per nå ikke planlagt å være del av mulighetstudien, så det vil nok bli en politisk prosess etter 2022 før en bygging kan starte.


PS 263/18 - Idrettshall og ishall på Byåsen, og ishall på Tiller - framdrift og vurdering av økonomisk konsekvens for investering og drift

Vedtak, forslag pva Ap, MDG, KrF, SV, FrP og H:

1. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en ny ishall på Dalgård så raskt som mulig. Formannskapet ber rådmannen også arbeide videre med å utrede ishall på Tilleromta, i nær dialog med isidretten, og i tråd med Plan for idrett og fysisk aktivitet, bystyresak 50/15. Ishallen bes utredes som første byggetrinn på Tillertomta

2. Når det bygges ny ishall må det samtidig legges til rette for utvikling av det øvrige idrettsanlegget på Dalgård.

3. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en idrettshall tilknyttet Ugla skole.

4. Rådmannen bes samarbeide tett med Idrettsrådet og aktuelle idrettslag i det videre arbeidet.PS 47/19 - Investeringer og driftsprosjekter innenfor idrettsområdet 2019 - vedtatte prosjekter og prioriteringer framover   

FLERTALLSMERKNAD - FrP, H, SV, Ap, KrF, Sp, V, PP, R, MDG: Bystyret ber rådmannen prioritere ved første anledning å videreføre utredningen om ny ishockeyhall på Tillertomta. Bystyret ser med bekymring på anleggssituasjonen for byens ishockeyklubber og de utfordringene det medfører for barne- og ungdomsidrett. 


FLERTALLSMERKNAD - Ap, Sp, MDG, KrF, H, PP, V, FrP: Bystyret forutsetter at rådmannen finner de nødvendige midler til mulighetsstudier for Tillertomta i 2019 innenfor gjeldende budsjett. Det forutsettes videre at rådmannen i forbindelse med årsoppgjøret for 2018 avsetter midler til skisseprosjekt og regulering for ishall på Dalgård, samt at det fortsatt er framdrift i prosjektet fleridrettshall ved Ugla.

Samling av ishaller i Trondheim
Tillertomta - tomt for ishall
Tillertomta - ishockey

IshalliTrondheim.no

Et initiativ fra STIHK

 

Disse sidene er ment å informere om STIHKs arbeid rundt planer om nye ishaller og tips til hvordan enkeltpersoner selv kan påvirke den politiske prosessen.

Følg oss på sosiale media:

Dobling av isflater innen 2023

 

 

Email: kontakt@ishallitrondheim.no