Dalgård Ungdomshall

Dalgård Ungdomshall

 

Astor ishockeyklubb startet sine planer på en utvidelse i 2016, med sitt prosjekt "Ny isflate på Dalgård innen 2020". Rekrutteringsområdet til Astor har neste like mange innbyggere som Hamar og Lillehammer til sammen. I og med den over 50år gamle ishockeykulturen i bydelen, var det klart at bare på Byåsen er det behov for en isflate til. Altså uavhengig av evnetuell prosess på Tillertomta, trengs det minst en innendørs kunstisflate til i Trondheim vest.

 

Fordelene med en utvidelse av isanlegget ved Dalgård er:

• Bygging kan igangsettes på kort sikt og vil dempe det akutte behovet for mer isflate i denne bydelen.

• Trondheim Bydrift har allerede driftspersonell her og det å drifte en isflate til vil kunne gjøres med mer eller mindre samme resurser, ev. med kun mindre justeringer.

• Kjølekapasiteten er allerede tilrettelagt for å rimelig utvides til 2 isflater.

• Bedre totaløkonomi da dagens garderobeanlegg er nedslitt og sårt trenger rehabilitering.

• Det er allerede god infrastruktur i anlegget for ishockey. En forhindrer å frakte kasser mellom ishaller i jakt på ledige istimer i nærliggende ishaller.

Mer isflate og areal for barmark - nå!

 

Dalgård ishall er først og fremst et anlegg som skal dempe trykket på nødvendig istid, samt kunne gi etterlengtet arealer for barmark vinterstid. Barn i Astor må også kunne lære seg å slå hjul. I dag er rekruttområdet til Astor ishockeyklubb på 18 700 barn/ungdom i aldersgruppen 3-19år, og tilgjengelig istid er sprengt.

Dalgård Ungdomshall

Isflater og aktivitetsflater

 

Anlegget skissert av Astor vil ha en ny isflate i internasjonal størrelse (30x60m). Det vil også tilføre Dalgård ishall en etterlengtet aktivitetssal for å kunne bedrive barmarkstrening, samt et styrkerom. Skissen inkluderer per nå også areal for kampsport (boksing).

Behov for aktivitetssal på Dalgård
Dalgård idrettspark barmark ishockey
Ishockey barmark Dalgård ishall
Dalgård Ungdomshall (ny ishall i Trondheim Vest, Astor ishockeyklubb)

Politisk sak

 

Høsten 2017 ble Astor og STIHK klar over politisk sak 243/17, hvor Rådmannen hadde foreslått at idrettshallen til Byåsen IL som var tiltenkt bygget ved Ugla skole nå skulle bygges på Dalgård idrettspark isteden. Ved bygging av en idrettshall på nedsiden av ishallen vil man umuliggjøre utbygging av en isflate for ishockey senere på tomta. I og med Astor på dette stadie var godt i gang med sine egne planer, foreslo Astor ishockeyklubb ovenfor Byåsen IL et sambygg. Astor tok fram arkitektskisser som viste Formannskapet 23. mai -18 at det var realiserbart med et sambygg av idrettshall og ny innendørs isflate (ungdomshall). Etter formannskapsmøtet i mai besluttet Byåsen IL sitt styre at de ikke ønsket et sambygg, og Astor har således jobbet fram et nytt forlag med innendørs kunstisflate, aktivitetsareal og erstatning av garderobebygg til Trondheim kommune.  Saken skal på ny opp i Formannskapet 27. november -18. Sakspapirene for sak 263/18 finnes her

IshalliTrondheim.no

Et initiativ fra STIHK

 

Disse sidene er ment å informere om STIHKs arbeid rundt planer om nye ishaller og tips til hvordan enkeltpersoner selv kan påvirke den politiske prosessen.

Følg oss på sosiale media:

Dobling av isflater innen 2023

 

 

Email: kontakt@ishallitrondheim.no