Nye ishaller

Forslag på ishaller

 

STIHK og ishockeyklubbene i kommunen jobber i dag aktivt med to ulike prosjekt. Det er ny ungdomshall på Dalgård idrettspark og nytt treningssenter for isidretter på Tillertomta i Trondheim Syd. Begge prosjektene har utarbeidet arkitektskisser og budsjettkalkyler. Begge forslagene er spillt inn politisk og til Idrettsrådet i Trondheim. 

 

Det jobbes også med en byarena (dvs. publikumsarena) for elitekamper i ishockey, men STIHKs hovedfokus nå er på barna og ungdommen. Link til mer info om byarenaen vil komme straks mer detaljer er på plass.

Dalgård ungdomshall

Innendør isflate og aktivitetsrom for bredden.

 

Anlegg initiert av Astor Ishockeyklubb. Tilsvarende type anlegg som Leangen ungdomshall er planlagt med i tillegg aktivitetsrom for styrke og barmark.

 

Les mer

Dalgård Ungdomshall

Kan politisk vedtas

Første halvår 2019

Realistisk byggestart

Våren 2020 (avhenger av varighet på omregulering av tomt.)

Realistisk ferdigstilling

August 2021 (15 måneder etter byggestart)

Anslått investeringskostnad for Trondheim kommune

Ca. 20 MNOK (antar spillemidler, momsrefusjon, pressområdemidler og programsatsningsmidler)

Areal

4750 kvm

Antall tilskuere

200

Byggherre

Astor ishockeyklubb

Tiller treningssenter for isidretter

 

Topp moderne anlegg for fremdtidens ishockeybehov.

 

2,5 isflater, 3 aktivitetsflater, areal for kølle&puck og flotte arealer for arrangementer og klubbdrift.

 

Les mer

Treningssenter for isidretter på Tillertomta

Kan politisk vedtas

Kvartal en 2021

Optimistisk byggestart

2022

Optimistisk ferdigstilling

2023

Anslått investeringskostnad for Trondheim kommune

Ca. 95 MNOK (antar spillemidler, momsrefusjon og pressområdemidler)

Areal

9999 kvm

Antall tilskuere

2x 800

Byggherre

Trondheim kommune

IshalliTrondheim.no

Et initiativ fra STIHK

 

Disse sidene er ment å informere om STIHKs arbeid rundt planer om nye ishaller og tips til hvordan enkeltpersoner selv kan påvirke den politiske prosessen.

Følg oss på sosiale media:

Dobling av isflater innen 2023

 

 

Email: kontakt@ishallitrondheim.no