Hjem

Tillertomta

Senter for Isidretter

Trondheim kan raskt få

75% mer istid

og

1000 fler barn på is

 

Les mer her

Visste du at ishockey er Nordens største publikumsidrett med totalt 7 millioner besøkende?


Visste du at 3/4 av markedsverdien for vinter OL kommer fra isidrettene?


Visste du at ishockey er regnet som den idretten barn opplever størst grad av samhold og samtidig regnes som en av de mest stimulerende for barnsutvikling?


Visste du at det kun er bygd én ishall i Stor-Trondheim de siste 30år?


Visste du at flertallet i Bystyret i Trondheim stiller seg bak følgende vedtakstekst: "Bystyret ser med bekymring på anleggssituasjonen for byens ishockeyklubber og de utfordringene det medfører for barne- og ungdomsidrett."

 

Trondheim har 3 isflater i dag tilrettelagt for ishockey, kunstløp, kortbane og publikum. Isidrettene har de senere år kommet dit at de ikke har mulighet å vokse da istiden ikke rekker til flere medlemmer. Ser vi på Stavanger ishockeyklubb, så eksploderte medlemsmassen når de fikk flere ishaller. Det samme vil skje i Trondheim når flere ishaller bygges. Utnyttelsesgraden i dag en 100% så lenge de er åpne.

Hva er dagens behov for ishockey?

 

 

Trondheim trenger 7-8 isflater*

 

Trondheim vokser med et behov på 1 isflate hvert 10. år

 

Snittalderen på dagens ishaller er 29 år og nye ishaller er kritisk

*Samme resultat om man baserer på antall lisenser, antall innbyggere, antall lag eller utnyttelsesgrad av dagens anlegg.

I Trondheim kommune finnes 3 isflater for bruk til ishockey. Disse isflatene deles med andre isidretter og kommunens publikumstid. Utnyttelsesgraden av alle isflatene er i praksis 100% under ishockeysesongen.

Leangen Ishall ble bygd i 1977 etter en kronerulling.

Leangen Arena - 1977

 

For at Trondheim kunne realisere sin første ishall gjennomførte folket i Trondheim en kronerulling. Dette gav til slutt et sånt fokus i at Leangen Arena ble oppført 1975-77 dog av kommunen og har siden vært Trondheims storstue i over 40 år. Arenaen er også i dag den nåværende by-/publikumsarena for elite. Den har en kapasitet på opp til 2050 tilskuere. Ishallen har en 230m løpebane rundt tribune-anlegget. Denne løpebanen brukes flittig av ishockeyløpere til oppvarming og barmarksøvelser.  Mulighetsstudien på Leangen ser på å øke publikumskapasiteten for ishallen.

Dalgård ishall bygd i 1989

Dalgård ishall - 1989

 

Dalgård er en ishall som ble bygget på dugnad og finansiert av Astor ishockeyklubb på slutten av 80-tallet. Den ble senere solgt til Trondheim kommune for kr 1. Det er nok fremdeles den billigste ishallen som er bygget i Norge med en nåtidens pengeverdi på 19 MNOK.  Ishallen er i full bruk fra august til april og kapasitet til hele 1050 tilskuere. Ishallen driftes av Trondheim bydrift, med godt samarbeid med Astor ishockeyklubb. Garderobene i garderobebygg har stort behov for utskiftning.

Dagens isflater i Trondheim

Leangen Ungdomshall ble ferdigstilt i 2009. Trondheims tredje ishall.

Leangen Ungdomshall - 2009

 

En sårt etterlengtet isflate for barn og ungdom stod klar 10. august 2009, som den 38. ishallen i Norge. For å kunne realisere ishallen måtte STIHK gå inn med 6 millioner kroner.  Tribuneanlegg for 200 personer stod ferdig 2016. I og med utvidelsen av Leangen idrettspark fra én ishockeyflate til to, er anlegget blandt de mer populære i Norge til å arrangere mesterskap i. Leangen ungdomshall er også hjemme-arenaen til para-ishockey og kortbaneskøyter.

VÅRT MÅL ER AT TRONDHEIM HAR MER ENN DOBLET ANTALL ISFLATER INNEN 2025

 

Norges Ishockeyforbund Region Midt

IshalliTrondheim.no

Et initiativ fra STIHK

 

Disse sidene er ment å informere om STIHKs arbeid rundt planer om nye ishaller og tips til hvordan enkeltpersoner selv kan påvirke den politiske prosessen.

Følg oss på sosiale media:

Dobling av isflater innen 2023

 

 

Email: kontakt@ishallitrondheim.no